ឯកឧត្តម ចេង ញ៉ាន់ បានឧបត្ថម្ភ ថវិកាចំនួន ៩លានរៀល ដល់សាលាសង្កាត់ប៉ៃលិន ដើម្បីកសាងសមិទ្ធិផលនានា នៅក្នុងបរិវេណសាលាសង្កាត់


ប៉ៃលិន៖ ឯកឧត្តម ចេង ញ៉ាន់ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ប៉ៃលិន និងក្រុមការងារចុះជួយ ព្រមទាំងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត បានឧបត្ថម្ភ ថវិកាចំនួន ៩លានរៀល ដល់សាលាសង្កាត់ប៉ៃលិន ដើម្បីកសាងសមិទ្ធិផលនានា នៅក្នុងបរិវេណសាលាសង្កាត់ ដែលជាចលករជួយជំរុញបន្ថែមនូវការផ្តល់សេវ៉ាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ 08-08-2020