ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំការងារបុគ្គលិកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីជំនាញ​គ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំការងារបុគ្គលិក ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី ជំនាញគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយ សម្របសម្រួលឱ្យបាន​ល្អជូនមន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ។