ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលសម្ភារ របស់រដ្ឋាភិបាលចិន


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទទួលសម្ភារការិយាល័យ និងរថយន្ត ដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ ១៤ម៉ឺនដុល្លារអាម៉េរិក ដែលជាអំណោយ
របស់រដ្ឋាភិបាលចិន ជូនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា សម្រាប់បំពេញ ការងារប្រចាំថ្ងៃ តាមរយៈឯកឧត្តមXiong Bo ឯក​អគ្គរដ្ឋ​ទូត​ចិន​ប្រចាំកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។