ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍JDS ទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០​ នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍JDS ទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន ចំនួន២៤នាក់។
On Wednesday morning, at the Ministry​ of Foreign Affairs and International Cooperation, His Excellency Deputy Prime Minister PRAK Sokhonn received a courtesy call by and gave advices to 24 Cambodian students awarded JDS scholarship to pursue Master’s Degree in Japan.