សារលិខិតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសទិវា សន្តិភាពអន្តរជាតិលើកទី១៨ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០