ឯកឧត្តម វង សូត និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩


បាត់ដំបង៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចុះពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ និងអញ្ជើញចុះចែកអំណោយជូនជនរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅឃុំជ្រោយស្ដៅថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង៕