រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ ប្រកាសបើកចរាចរណ៍យានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ឡើងវិញ


(តាកែវ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបើកឱ្យធ្វើចរាចរណ៍ឡើងវិញ នូវយានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៣ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ។

ខាងក្រោមជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ៖