អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បើកសិក្ខាសាលាសមារណកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង និងសង្កាត់ឆ្នាំ២០២១-២០២៣


(ស្វាយរៀង)៖ ឯកឧត្តម ម៉ែន វិបុល អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានថ្លែងថា គម្រោងនៃសកម្មភាពជាអាទិភាពរបស់ឃុំ-សង្កាត់ នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង សម្រាប់ការអនុវត្តន៍នៅឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ២.៦១២គម្រោង។

ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះ ខណៈដែលលោកអញ្ជើញជាអធីបតី ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាសមារណកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលក្រុង និងសង្កាត់ ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ នៅថ្នាក់ក្រុងស្វាយរៀង នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។

នៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលរង ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង គណៈអភិបាលក្រុង នាយនាយកទីចាត់ការផផនការវិនិយោគសាលាខេត្ត ប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងខេត្ត លោកនាយក-នាយករងរដ្ឋបាលសាលាក្រុង កងកម្លាំង ប្រធាការិយាល័យ-អង្គភាពចំណុះសាលាក្រុង ប្រធានការិយាល័យជំនាញនានាជុំវិញក្រុង លោក លោកស្រី ចៅសង្កាត់ទាំង៧ក្នុងក្រុង និងស្មៀនសង្កាត់ទាំង៧ក្នុងក្រុង។

ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានបន្តថា ដើម្បីឱ្យគម្រោងសកម្មភាពជាអាទិភាពស្នើឡើងដោយឃុំ-សង្កាត់ មានភាពស៊ីចង្វាក់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្ត និងសកម្មភាពនានារបស់បណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ-អន្តរជាតិ តាមរយៈការវិភាគ និងចរចារវាងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ និងអង្គការនានា ជាមួយក្រុង-ស្រុក និងឃុំ-សង្កាត់ ដែលមានការទាក់ទងគ្នា ដើម្បីប្រមូលផ្តុំធនធានសម្រាប់គាំទ្រកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានដោយប្រើប្រាស់សក្តានុពល នៃធនធានចាំបាច់ទាំងឡាយពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ ដោយសហប្រតិបត្តិការគ្នា ដើម្បីសម្រេចទិសដៅរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាជាងការធ្វើសកម្មភាពតែឯកឯង។

ឯកឧត្តមថា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ត្រូវលើកសំណួរចំពោះមន្ទីរ អង្គភាពនានា និងអង្គការពាក់ព័ន្ធ ដែលនៅមិនទាន់បានអនុវត្ត ឬក៏អនុវត្តមិនទាន់ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំកន្លងមក ទន្ទឹមនេះ អាជ្ញាធរក្រុង-ស្រុក ត្រូវប្រើឱកាសនេះសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់មន្ទីរ អង្គភាព អង្គការនានា និងសប្បុរសជន អំពីកិច្ចការផ្តល់សេវាយ៉ាងណាដែលល្អប្រសើរ ឬក៏បង្ហាញអំពីបញ្ហារួម ដែលកើតមាននៅតាមបណ្តាឃុំ-សង្កាត់ ភាគច្រើនក្នុងក្រុង-ស្រុក របស់ខ្លួន រួមគិត រួមធ្វើ និងរួមទទួលខុសត្រូវ គឺមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាមឃុំ-សង្កាត់នីមួយៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានទេ។

ឯកឧត្តមបានបន្ថែមថាចំពោះមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ គឺជាការជួយកំណត់ឱ្យបានថា តើទីកន្លែងណាដែលអាចអនុវត្តសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានស្របតាមអាទិភាពជាតិ និងខេត្តទៅតាមថវិកាដែលខ្លួនមានត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺជូនឃុំ-សង្កាត់ ពាក់ព័ន្ធនិងអង្គសិក្ខាសាលានូវមូលហេតុទាំងឡាយ ដែលមិនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង នាឆ្នាំកន្លងមក។

ចំពោះអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ អាចស្វែងយល់ពីគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្ត សកម្មភាពរបស់ មន្ទីរ អង្គភាពនានា និងអាចជ្រើសរើសគាំទ្រគម្រោងដែលឃុំ-សង្កាត់ ស្នើឡើង ធានាបាននូវភាពស៊ីសង្វាក់រវាងសកម្មភាពនៃកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះសូមមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញ អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិ ពិនិត្យ និងពិចារណានូវអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន ធ្វើការសម្រេចចិត្តគាំទ្រសំណើគម្រោងរបស់ឃុំ-សង្កាត់ ស្នើឡើងឱ្យសមស្រប ចៀសវាងគាំទ្រក្រៅសំណើគម្រោងដែលមិនមែនជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

សូមបញ្ជាក់ថា លទ្ធផលនៃអង្គសិក្ខាសាលា មានដូចខាងក្រោម៖ នៅឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ គម្រោងវិនិយោគក្រុងស្វាយរៀង មានចំនួន ៣១គម្រោង មានការសន្យាគាំទ្រ ចំនួន ០៣គម្រោង ស្មើនឹង ៩,៦៧% (ការសន្យាគាំទ្រក្រៅគម្រោង)។

ចំពោះគម្រោងវិនិយោគសង្កាត់ទាំង៧ ក្នុងក្រុងមានចំនួន ១២៨គម្រោង មានការសន្យាគាំទ្រ ចំនួន៩១ គម្រោង ស្មើនឹង៧១,០៩% ក្នុងនោះមានការសន្យាគាំទ្រក្នុងគម្រោង មានចំនួន ៤០គម្រោង ស្មើនឹង ៤៣,៩៦% ហើយមានការសន្យាគាំទ្រក្រៅគម្រោង មានចំនួន ៥១គម្រោង ស្មើនឹង៥៦,០៤%៕