ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីម្នាក់ទៀត ដែលធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិក និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេ