សារលិខិត របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ១ ធ្នូ