រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីបំភ្លឺករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៦នាក់ ដែលប៉ះពាល់ព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍២៨ វិច្ឆិកា» ធ្វើដំណើរទៅស្រុកព្រៃឈរ