សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ផ្អាកការចូលទៅបំពេញការងារជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះមន្ត្រីដែលបំពេញការងារ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ