ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំគ្រឿងចក្រចុះធ្វើការកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក បង្ហើរខ្លែង


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំគ្រឿងចក្រចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក បង្ហើរខ្លែង ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកតំបែរ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែប្រាំង ចំនួន ២២០ ហិកតា ៕