សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ប្រកាសអនុញ្ញាតឱ្យមន្រ្តីរាជការ ចូលបំពេញការងារនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ