រដ្ឋមន្ត្រី២រូប ចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាននៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព


សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាននៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព។ នេះបើតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន ទទួលបាន នៅយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៕

សូមអានប្រកាសអន្តរក្រសួងខាងក្រោមនេះ៖