ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន បានអញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុងកិច្ចប្រជុំសង្ខេបខ្លឹមសារស្តីពី ដំណើររឿងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន


នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន សមាជិក​គណៈ​អចិន្រ្តៃយ៍នៃគណៈ កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុងកិច្ចប្រជុំសង្ខេបខ្លឹមសារស្តីពី ”ដំណើររឿងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន”ក្រោមប្រធានបទ៖ ”ធ្វើឲ្យជីវិតទាំងអស់គ្នាប្រសើរឡើង” តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ