មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តតាកែវ កំពុងអនុវត្តការងារជួសជុលស្ពានដែកបេឡេឃុំស្លា


ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តតាកែវ បាននឹងកំពុងអនុវត្តការងារជួសជុលស្ពានដែកបេឡេឃុំស្លា លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២ ត្រង់ គ.ម ៦៣+៣២០ ស្ថិតក្នុងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ។