ឯកឧត្តម ប៉ាសុជាតិវង្ស អញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលថ្មីៗជូនបងប្អូនពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់កោះដាច់


នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ឯកឧត្តមអភិបាល និងលោកជំទាវ អញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលថ្មីៗជូនបងប្អូនពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់កោះដាច់ រួមមានសាលាសង្កាត់ ប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ និងផ្លូវបេតុង ២ខ្សែផងដែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋរីករាយសាទរជាមួយសមិទ្ធផលថ្មីៗទាំងនេះ ដែលកើតចេញពីមនុញ្ញផលនៃសន្តិភាពពិតៗ៕