ការដ្ឋានជីកប្រទ្បាយស្ទឹងទូកមាស និងសាសង់សំណង់សិល្បការ


ការងារការដ្ឋានជីកប្រទ្បាយស្ទឹងទូកមាស និងសាសង់សំណង់សិល្បការ ស្ថិតនៅឃុំទូកមាសខាងលិច និងឃុំទូកមាសខាងកេីត ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត ។ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន ១២០០ហិកតា ស្រូវប្រាំងចំនួន ១៥០ហិកតា និងដំណាំរួមផ្សំចំនួន ២០ហិកតា ។ ទំហំការងារអនុវត្ត ៖
-ជីកប្រទ្បារងស្ទឹងទូកមាស ប្រវែង​ ៤០០០​ ម៉ែត្រ ការ​ងារ​សម្រេច​បាន​ ១០០%
-សាងសង់សំណង់ទ្វារទឹកលេីប្រឡាយរងចំនួន ០១កន្លែង​ ការងារ​សម្រេច​បាន​ប្រមាណ​ ៣០%
-សាងសង់សំណង់លូយកទឹកភ្លឺប្រឡាយរងលេីប្រឡាយរង ចំនួន ០៧កន្លែង​ ការងារ​សម្រេច​បាន​ប្រមាណ​ ៥០%
-សាងសង់សំណង់លូចម្លងលេីប្រឡាយរងទឹកលេីប្រឡាយរង ចំនួន ០១កន្លែង​ ការងារ​សម្រេច​បាន​ប្រមាណ​ ៥០%
-សាងសង់សំណង់ស្ទាក់ទឹកលេីប្រឡាយរង(ទ្វារ២) ចំនួន ០១កន្លែង ការងារ​សម្រេច​បាន​ប្រមាណ​ ៣០%៕