សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ រវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណ:អចិន្ត្រៃយ៍ និងជាប្រធានគណ:ទាក់ទងបរទេស គណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជន និងឯកឧត្តម សុង ថាវ រដ្ឋមន្រ្តីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន