សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកគណ:អចិន្ត្រៃយ៍ និងជាប្រធានគណ:ទាក់ទងការបរទេស នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ឡេ ហាយជុង ប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេសមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម