ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមយុវជនគណបក្សស្រុក


សំរោងទងៈ នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសំរោងទង បានរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាល ជាមួយក្រុមយុវជន គណបក្សស្រុក សកម្មជនយុវជនឃុំ និងភូមិ ក្រោមអធិបតីភាព ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងជាអ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ និងឯកឧត្តម សត្យា វុធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកសំរោងទង និងជាអ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុក ក្រុមយុវជនស្រុក សកម្មជនយុវជនភូមិ សរុបចំនួន៤២០រូប។
HUN MANY 13-2-2016 (1)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                     HUN MANY 13-2-2016 (3)
HUN MANY 13-2-2016 (4)                   HUN MANY 13-2-2016 (5)
HUN MANY 13-2-2016 (6)                 HUN MANY 13-2-2016 (7)