ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធាន គណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩


នៅរសៀល ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ អញ្ជើញទទួលការឧបត្ថមជាសម្ភារៈ និងបរិក្ខារពេទ្យ ពីសមាគមចិន PUNDARIKA CHARITY, OVER SEA CHAINESE CHARITY FOUNDATION OF CHAINA, ASSOCIATION DEVELOPMENT INDUSTRY & COMMERCE ZHEJIANG IN CAMBIA. និងពីក្រុមហ៊ុន EAST ASEIA JUAN REAL ESTATE CO.,LTD. ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។