លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកថវិកាជូន ដល់ស្រ្តីសំរាលកូន និងជំងឺផ្សេងៗនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តបាត់ដំបង


ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ ប្រធានក្រុមការងារចលនាស្រ្តី និងជាអភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកថវិកាជូនអ្នកមីង អតីតប្រពន្ធ លោកមេភូមិ កាប់គោថ្មី និងជូនដល់ស្រ្តីសំរាលកូន និងជំងឺផ្សេងៗ ដែលស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តបាត់ដំបង ។