ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និង៣៩, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី២២ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន លើកទី២៤ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក លើកទី៩


(ភ្នំពេញ)៖ តបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់ បុលគីយ៉ាស ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសព្រុយណេដារូស្សាឡាម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និង៣៩ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី២២ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន លើកទី២៤ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី៩ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ខាងក្រោមនេះជា លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និង៣៩, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លើកទី២២, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន លើកទី២៤ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក លើកទី៩ ដែលប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេស៖