ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាព សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៧រូប


សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាព សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៧រូប។ នេះបើតាមប្រកាសដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកានេះ។

ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ មាន ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងមានសមាជិកចំនួន ២៦រូបផ្សេងទៀត៕

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន២៧រូប៖