លិខិត​អបអរសាទរ​របស់ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា ជូនចំពោះឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ជាម​ យៀប អនុប្រធាន​ទី១​រដ្ឋសភា


លិខិត​អបអរសាទរ​របស់ឯកឧត្តមកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ទេព ងន អនុប្រធានទី២ ព្រឹទ្ធសភា ជូនចំពោះឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ជាម​ យៀប អនុប្រធាន​ទី១​រដ្ឋសភា​ ដែលត្រូវបានសម័យប្រជុំលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទី១រដ្ឋសភា។
A Congratulatory Message from H.E. TEP Ngon, Second Vice President of the Cambodian Senate to H.E. Cheam Yeab on his well-deserved promotion as the First Vice President of the National Assembly.