នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា-ជប៉ុន ជួបសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅព្រឹកនេះ ដោយពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួន


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានជួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយ ឯកឧត្តម ហ៊្វូមីអូ គីស៊ីដា (Fumio Kishida) នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន ដោយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមួយចំនួន។