ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅស្ថាប័នជុំវិញគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (គ ៨៥) សូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងជាសាធារណ:ចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសគាំទ្រ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្រ្តីនាពេលអនាគត


ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅស្ថាប័នជុំវិញគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (គ ៨៥) សូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងជាសាធារណ:ចំពោះការប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការគាំទ្រ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត។
As the Leaders and Officials who are currently working for the Central Committee of the Cambodian People’s Party, We strongly support Samdech Techo Hun Sen’s Declaration on his full support for H.E. HUN MANET to succeed him as the Prime Ministerial Candidate of the Kingdom of Cambodia in the future.