កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម១៤ ចំណុច ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី មកកម្ពុជា


(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ១៤ចំណុច ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តម អ៉ីស្មាអែល សាប្រ៊ី ប៊ីន យ៉ាកុប នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល២ថ្ងៃ នាថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែកុម្ភៈ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះ ត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីរវាង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម អ៉ីស្មាអែល សាប្រ៊ី ប៊ីន យ៉ាកុប នៅវិមានសន្តិភាព ដែលធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ៖