ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពី ការបូកសរុបការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍


ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពី ការបូកសរុបការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធីការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមជាអធិបតីពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងបីស្ថាប័ន។