សាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ជីកស្តារភក់ប្រឡាយបារាំង


នៅថ្ងៃទី១៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ សាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បានជីកស្តារភក់ប្រឡាយបារាំង។
ដោយឡែក មន្ទីរសកដរាជធានីភ្នំពេញ បានបូមស្តារលូស្ទះនៅផ្លូវលេខ ១៩៨៦កែងផ្លូវហាណូយ និងផ្លូវមុខអគ្គសេនាធិការកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។