មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ អន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវជូនបងប្អូនប្រជាកសិករ


សកម្មភាពថែទាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យមរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្រាប់ត្រៀមអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវជូនបងប្អូនប្រជាកសិករ ។