គណៈប្រតិភូ គណៈត្រួតពិនិត្យ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចេញដំណើរ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវកានៅសាធាណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


គណៈប្រតិភូ​ គណៈត្រួតពិនិត្យ​ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន​ ២០​ រូប​ ដឹកនាំដោយ​ លោក​ ជំទាវ​ មាន​ សំអាន​ បាន​ ចេញដំណើរ​ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល​ ១០​ ថ្ងៃ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី​ ២០​ ដល់​ ២៩​ ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧ នៅសាធាណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​ តាមការអញ្ជើញ​ពី​ ភាគីចិន​ ៕