អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង


ខណៈស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តព្រះវិហារ បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង ដោយភ្លៀងនៅបន្តធ្លាក់ព្រឹកនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្តព្រះវិហារដឹកនាំក្រុមការងារអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងស្ថិតនៅឃុំចំនួន៤ ក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត រួមមានឃុំស្រអែម ឃុំកន្ទួត ឃុំយាង និងឃុំមរកត ដើម្បីសិក្សានិងស្វែងដំណោះស្រាយ ផលបះពាល់ទាំងនោះ។