ទឹកអាងតាម៉ុក បានហក់ឡើងលើសកំរិតប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយ


ឧត្តរមានជ័យ ៖ ទឹកអាងតាម៉ុក ស្ថិតក្នុងឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង បានហក់ឡើងលើសកំរិតប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយ និងកំពុងជន់ហូរកាត់ពីលើស្ពាន ។ គិតត្រឹមម៉ោង ១ រសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា នេះ ទឹកក្នុងអាងមានកំពស់ ៣,​៤០ ម៉ែត្រ (កំរិតកំពស់ប្រកាសឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ២,៩០ ម៉ែត្រ) ។ គ្រឿងចក្ររបស់ក្រសួងជាច្រើនគ្រឿង ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងនោះហើយ និងកំពុងអន្តរាគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ៕