សកម្មភាពការងារថែទាំជាប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៨


សកម្មភាពការងារថែទាំជាប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៨ ត្រង់គ.ម១៤៦ ដល់ គ.ម១៤៨ ស្រុកពញាក្រែក អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី៣១-០៧-២០១៧។