ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង និងលោកជំទាវ ដឹកនាំមន្រ្តីរាជការ និង កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចុះជួយស្ទួងស្រូវប្រជា កសិករ


មណ្ឌលគិរី៖ ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល ខេត្ត និងលោកជំទាវ ដឹកនាំមន្រ្តីរាជការ និង កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចុះជួយស្ទួងស្រូវប្រជា កសិករនៅភូមិអរបួន ឃុំអរបួនលើ ស្រុកកោះ ញែក នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧៕