លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការងារបោះឆ្នោត និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត


លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ប្រធានគណបក្សគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការងារបោះឆ្នោត និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្ត នារសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។