មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ បានអនុវត្តការងារជួសជុលគ្រលុកសំបុកមាន់


នៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ បានអនុវត្តការងារៈ
-ជួសជុលគ្រលុកសំបុកមាន់មហាវិថីព្រះមុនីរ៉េតស្តុបអាងទឹកស្តាតអូឡាំពិក
-ជួសជុលគ្រលុកសំបុកមាន់ផ្លូវជាតិលេខ ៣
-ជួសជុលគ្រលុកមាន់ផ្លូវលេខ ៦០៨
-ជួសជុលគ្រលុកសំបុកមាន់ផ្លូវលេខ ៤៨៨
-ជួសជុលអណ្តូងលូផ្លូវមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ី
-ក្រាលផ្លូវដីស្របផ្លូវរថភ្លើង និងស្តារប្រឡាយ
-ប្តូរអំពូល ស ផ្លូវក្រោមដីស្ពានអាកាស ៥មករា
-តម្លើងបង្គោលភ្លើងមហាវិថី ម៉ៅសេទុង
-លាបគំនូសចរាចរភ្លើងស្តុប ។