សកម្មភាពជួសជុលថ្នល់ដោយក្រាលកៅស៊ូDBST


សកម្មភាពជួសជុលថ្នល់ដោយក្រាលកៅស៊ូDBST ប្រវែង៣០០០ម ទទឹង៦ម និងស្ថាបនាលូជ្រុង ប្រវែង៣០០ម លើកំណាត់ផ្លូវលេខ២៦៣អា១ ស្ថិតក្នុងស្រុកជលគិរី អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នេះសម្រេចបាន៥០%ហើយ ។