លោកចៅសង្កាត់ពន្សាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលឡើងវិញ


លោកចៅសង្កាត់ពន្សាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះពិនិត្យការដ្ឋានជួសជុលឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវប្រវែង៦០០០ម តភ្ជាប់ ពីសង្កាត់ពន្សាំង ដល់ផ្លូវ151ក្នុងសង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែក ព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ (ព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ )