ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ឌផលឆមាសទី១និងលើកទិសដៅឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៧


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុប​លទ្ឌផល​ឆមាសទី១និងលើកទិសដៅឆមាសទី២ឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ឌសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន។