នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រី ផ្ញើសារអបអរសាទរជូន ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែងជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជា


(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្តម វិចទ័រ អ័របាន (Viktor Orbán) នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រី ជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុប បានផ្ញើសារអបអរសាទរជូន ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងឱកាសដែលចូលកាន់តំណែងជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិតរបស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រី៖