ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីវិធានការការពារសុខភាព ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ២០២៣


(ភ្នំពេញ)៖​ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានថ្មីមួយ ស្តីពីវិធានការការពារសុខភាព ក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើតាមសេចក្តីជូននៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញានេះ៕

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖