នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ចុះសាកសួរសុខទុក្ខនាយទាហាន ពលទាហាននៃកងពលតូចលេខ១២៨


នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ចុះសាកសួរសុខទុក្ខនាយទាហាន ពលទាហាននៃកងពលតូចលេខ១២៨ ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អូរអាល័យនិងអូរតាងាវ នៃខេត្តស្ទឹងត្រែង ។