សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំផ្លូវជាតិលេខ៤


សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំផ្លូវជាតិលេខ៤ ការងារលុបសំបុកមាន់ និងក្រាលកៅស៊ូថ្ម១-១ លើស្នាមប្រេះ១ជាន់ នៅចន្លោះពី គ.ម១២១+០០០ – ១២៥+០០០ និងការងារថែមគ្រួសក្រហមចិញ្ចើមសងខាង នៅគ.ម១២២+៥០០ ដល់ គ.ម១២៩+៥០០ ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។