លិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានទទួលការទុកចិត្តពីរដ្ឋសភា និងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងឯកឧត្តមជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ