ឯកឧត្តម សួន រចនា អញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ចំនួន០២ គម្រោង ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ


ឯកឧត្តម សួន រចនា រដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន អញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ចំនួន០២ គម្រោង ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងកោះកុង ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ នាថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។