ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ចុះសួរសុខទុក្ខមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ដែលកំពុងមានជង្ងឺ


នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ មុននឹងចាកចេញពីក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានឈឆ្លៀតចូលសួរសុខទុក្ខ លោក ភូមិពល មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺរលើសឈាម ជាមួយនេះ ដែរឯកឧត្តមបានផ្តល់ថវិកា២០០០ដុល្លារអាមេរិកថែមទៀតក្នុងការចូលរួមសង់ផ្ទះថ្មមួយខ្នងដែលកន្លងមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតអោយសាងសង់ក្នុងបរិវេណក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់រស់នៅអោយបានសមរម្យ។
Kanha Rith 26-3-2016 (1)                                                  Kanha Rith 26-3-2016 (2)
Kanha Rith 26-3-2016 (3)                     Kanha Rith 26-3-2016 (4)